Tørsbøl Vandværk har installeret fjern aflæste målere fra Kamstrup.

Vandværket foretager kontrolaflæsning en gang om måneden og årsaflæsningen foretages om formiddagen den første hverdag i det nye år, det er denne aflæsning der bruges i forbindelse med årsafregningen. Vandværket aflæser både forbruget, pr. månedsafslutning og aktuelt forbrug på aflæsningstidspunkt, men vi bruger måneds aflæsningen som beregning af årsforbruget.

Ved uoverensstemmelse mellem den fjernaflæste og den faktuelle visning på vandmåleren, er det visningen på vandmåleren der gælder, jf. gældende lovgivning.

Forbrugeren har også pligt til, at indberette til vandværket, hvis de observere uregelmæssigeheder ved vandmåleren. Det indskærpes ligeledes, at fjernelse af diverse plomber ved og omkring vandmåleren kun må udføres af vandværket.
Aut. VVSmester kan bryde plomberingen omkring tilslutningen, men vandværket, skal underrettes herom

Vejledning til Multical 21 kan hentes her

Da Sønderborg Forsyning ikke har ønsket, at indgå en aftale, med Tørsbøl Vandværk om indberetning af måler- og flyttedata, sender de et manuelt aflæsningskort ud.

Vandværket gør opmærksom på, at I som forbrugere har pligt til, at indsende disse oplysninger til Sønderborg Forsyning.

Øvrige oplysninger omkring Jeres vandmåler, har I derimod ingen pligt til at oplyse, vandmåleren tilhører vandværket og det er derfor kun vandværket, der har retten til at udlevere oplysninger.