Velkommen til Tørsbøl Vandværk

Vandværket blev oprettet i 1938 af en gruppe borgere i Tørsbøl By og fungerer idag som et lille vandværk med ca. 135 forbrugere og udpumper årligt ca. 22.000 m3. Fordelt på alm. husstande og et par store landbrug.

Igennem årerne har vandværket gennemgået en del renoveringer, således at det åbne sandfilter i 1975 blev erstattet af et Silhorko trykfilteranlæg. Og hovedledningerne blev udskiftet i 1977, samtidig med kloakering af Tørsbøl by. 

I 1995 blev hydroforen udskiftet med et AQA 2000 anlæg fra Danfoss. I 2005 blev trykfilteranlægget udskiftet med et nyt anlæg, anlægget blev leveret af KEMIC Vandrens.

Samtidig er der løbende blevet udskiftet hoved- og forsyningsledninger, i takt med kloakering og tilslutning af nye forbrugere. I 2013 og 2014 har vandværket påbegyndt en større renovering, som indebærer udskiftning af pumpe systemet med et nyt Grundfos anlæg med dataopsamling, etablering af bundfældningstank til filterskyllevand og udskiftning og nyanlæg af ca. 4,5 km vandledninger. 

Vandværket står derfor godt rustet til de udfordringer, der venter forude, og vil nu kunne tilslutte de sidste forbrugere i vandværkets forsyningsområde, på en nem og hurtig måde. 


Nyheder

August 2019

På den netop afholdte generalforsamling, blev bestyrelsens forslag stemt ned, med stemmerne  24 Nej, 23 Ja og 1 blank stemme, der var mødt 48 stemmeberettigede  op.

Bestyrelsen trak herefter fra deres mandater og der blev nedsat en styregruppe på 5 personer

Torsten Kistrup (Kontaktperson)

Simon Andersen

Jens Good

Mogens Petersen

Karsten Witt

Driftsstatus

Vandværket

Vandværket kører normat, ingen kendte problemer.

 


Ledningsnettet

Ingen kendte problemer.

Giv gerne vandværket et praj, hvis I har mistanke om et brud på ledningsnettet.

 Vandets hårdhed hos Tørsbøl Vandværk

ligger på 12,7 odH

Kontaktinformation


Andelsselskabet
Tørsbøl Vandværk                                                                               
Søndertoft 53, Tørsbøl    
6300 Gråsten

Tlf.:  +45 61 75 91 86
Mail:            
                                                                               
torsbolvand@gmail.com

Web:  www.ktvv.dk


SE/CVR Nr.:  16 83 74 15                        

Bank:
Broager Sparekasse
9797 0000346640           
Antal besøgende
Besøgende: 23452