Velkommen til Tørsbøl Vandværk

Vandværket blev oprettet i 1938 af en gruppe borgere i Tørsbøl By og fungerer idag som et lille vandværk med ca. 135 forbrugere og udpumper årligt ca. 22.000 m3. Fordelt på alm. husstande og et par store landbrug.

Igennem årerne har vandværket gennemgået en del renoveringer, således at det åbne sandfilter i 1975 blev erstattet af et Silhorko trykfilteranlæg. Og hovedledningerne blev udskiftet i 1977, samtidig med kloakering af Tørsbøl by. 

I 1995 blev hydroforen udskiftet med et AQA 2000 anlæg fra Danfoss. I 2005 blev trykfilteranlægget udskiftet med et nyt anlæg, anlægget blev leveret af KEMIC Vandrens.

Samtidig er der løbende blevet udskiftet hoved- og forsyningsledninger, i takt med kloakering og tilslutning af nye forbrugere. I 2013 og 2014 har vandværket påbegyndt en større renovering, som indebærer udskiftning af pumpe systemet med et nyt Grundfos anlæg med dataopsamling, etablering af bundfældningstank til filterskyllevand og udskiftning og nyanlæg af ca. 4,5 km vandledninger. 

Vandværket står derfor godt rustet til de udfordringer, der venter forude, og vil nu kunne tilslutte de sidste forbrugere i vandværkets forsyningsområde, på en nem og hurtig måde. 


Nyheder

December 2016

Nu nærmer årsafslutningen sig. Som tidligere oplyst, bliver Jeres vandmåler fjern aflæst. Det betyder, at års aflæsningen til beregning af Jeres endelige forbrug foretages den første hverdag i det nye år om formiddagen.

Når vi er færdige med, at danne årsopgørelsen og a conto opkrævningen for 2017, som forventes klar medio januar, har I mulighed for at se Jeres forbrug, under Selvbetjening "Kundeportal", loginoplysninger kan ses på Jeres årsopgørelse for 2016 eller oplyses ved henvendelse til vandværket.

Vandværkets bestyrelse har også besluttet, at tilbagebetale det beløb, vi har opkrævet til grundvandsbeskyttelse og vil ikke opkræve det i 2017. Vandværket afventer en afklaring omkring dette, med Sønderborg Kommune herunder eventuelle ankesager. 

Aug. - Sept. 2016

Tørsbøl Vandværk opdaterer i øjeblikket vandværkets hjemmeside, den nye side har fået ny opsætning, således at den kan bruges på flere platforme både PCer, Tablets og Smartphone


Driftsstatus

Vandværket

Vandværket kører normalt


Ledningsnettet

Ingen kendte problemer.


Giv gerne vandværket et praj, hvis I har mistanke om et brud på ledningsnettet.

 


Kontaktinformation


Tørsbøl Vandværk                                                                               
Tørsbølgade 42, Tørsbøl    
6300 Gråsten

Tlf.:  +45 29 71 28 95
Mail:            
                                                                               
torsbolvand@gmail.com

Web:  www.ktvv.dk
SE/CVR Nr.:  16 83 74 15                        

Bank:
Broager Sparekasse
9797 0000346640           
Antal besøgende
Besøgende: 16950